สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมปศุสัตว์ 137,275.3478,000.0043.2 %ผ่าน7,240.052,079.4571.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร3,626.682,000.0044.9 %ผ่าน665.56665.000.1 %ไม่ผ่าน
รวม 140,902 80,000 43.22 % ผ่าน 7,906 2,744 65.28 % ผ่าน