สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาที่ดิน190,996.95133,858.0029.9 %ผ่าน10,010.282,517.8674.8 %ผ่าน
รวม 190,997 133,858 29.92 % ผ่าน 10,010 2,518 74.85 % ผ่าน