สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิชาการเกษตร423,190.7238,428.0090.9 %ผ่าน19,709.20426.2197.8 %ผ่าน
รวม 423,191 38,428 90.92 % ผ่าน 19,709 426 97.84 % ผ่าน