สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร119,547.0667,000.0044.0 %ผ่าน5,398.44560.9689.6 %ผ่าน
รวม 119,547 67,000 43.96 % ผ่าน 5,398 561 89.61 % ผ่าน