สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการเกษตร189,896.80148,757.0021.7 %ผ่าน7,749.701,111.4485.7 %ผ่าน
รวม 189,897 148,757 21.66 % ผ่าน 7,750 1,111 85.66 % ผ่าน