สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการผู้สูงอายุ80,041.6033,250.0058.5 %ผ่าน5,020.12539.6589.3 %ผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี13,679.756,584.0051.9 %ผ่าน2,005.08172.8091.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์5,092.295,107.80-0.3 %ไม่ผ่าน2,288.69257.9188.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,271.596,777.00-28.6 %ไม่ผ่าน2,521.81519.5879.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค17,156.1125,439.00-48.3 %ไม่ผ่าน1,223.43624.2549.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น9,784.501,583.0083.8 %ผ่าน2,405.88334.6286.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม3,185.8512,576.00-294.7 %ไม่ผ่าน1,918.80536.4872.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี10,610.859,999.005.8 %ไม่ผ่าน1,514.82325.4278.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา7,367.365,058.0031.3 %ผ่าน2,900.37608.0079.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา5,132.226,792.48-32.3 %ไม่ผ่าน1,557.62279.7582.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)31,282.158,170.0073.9 %ผ่าน3,664.53183.3495.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี14,524.9013,152.469.4 %ไม่ผ่าน2,079.82429.4579.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต12,822.755,728.0055.3 %ผ่าน1,210.49352.2070.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 47,328.4314,819.8068.7 %ผ่าน2,344.83348.8585.1 %ผ่าน
รวม 263,280 155,037 41.11 % ผ่าน 32,656 5,512 83.12 % ผ่าน