สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน85,883.9560,200.8029.9 %ผ่าน5,717.361,150.0779.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,344.896,063.00-158.6 %ไม่ผ่าน912.77255.1872.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,059.431,854.00-75.0 %ไม่ผ่าน1,495.02267.4382.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,005.712,738.00-172.2 %ไม่ผ่าน2,999.81351.3588.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,203.292,806.50-133.2 %ไม่ผ่าน1,812.11377.2279.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,074.701,513.31-40.8 %ไม่ผ่าน2,008.72333.3383.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 885.423,231.00-264.9 %ไม่ผ่าน2,257.15385.9882.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี577.481,330.00-130.3 %ไม่ผ่าน1,717.78216.5887.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,332.092,631.00-97.5 %ไม่ผ่าน1,602.59338.8178.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,543.384,385.25-184.1 %ไม่ผ่าน1,848.69513.0072.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท995.816,588.14-561.6 %ไม่ผ่าน1,097.67285.6774.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,133.252,456.16-116.7 %ไม่ผ่าน2,445.30291.9888.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,030.241,591.00-54.4 %ไม่ผ่าน1,686.00367.7278.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,136.651,279.50-12.6 %ไม่ผ่าน2,515.37419.4883.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,659.202,087.00-25.8 %ไม่ผ่าน3,138.48384.9987.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง847.181,054.00-24.4 %ไม่ผ่าน1,527.57450.8470.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด687.001,036.63-50.9 %ไม่ผ่าน1,158.39100.6391.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,667.652,801.50-68.0 %ไม่ผ่าน2,777.87468.2283.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก808.251,057.00-30.8 %ไม่ผ่าน1,041.81213.7179.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,183.891,158.002.2 %ไม่ผ่าน1,045.58213.7979.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม832.151,688.75-102.9 %ไม่ผ่าน1,617.15287.0682.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,419.452,569.00-81.0 %ไม่ผ่าน3,104.76385.7087.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,350.052,209.00-63.6 %ไม่ผ่าน2,165.48295.1786.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,387.812,923.00-110.6 %ไม่ผ่าน2,153.05315.0385.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,239.963,641.00-193.6 %ไม่ผ่าน663.13213.9467.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,827.402,554.38-39.8 %ไม่ผ่าน1,482.46316.7378.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน810.782,208.81-172.4 %ไม่ผ่าน2,313.301.8599.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ798.851,305.00-63.4 %ไม่ผ่าน1,428.27175.4787.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์780.42907.20-16.2 %ไม่ผ่าน2,198.30285.0087.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,070.742,158.40-101.6 %ไม่ผ่าน1,171.85240.9379.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์773.04669.0013.5 %ไม่ผ่าน1,728.29287.3583.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี944.531,147.20-21.5 %ไม่ผ่าน1,504.26300.1080.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,172.253,573.40-204.8 %ไม่ผ่าน979.19671.3031.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา866.391,940.50-124.0 %ไม่ผ่าน1,289.67420.6467.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา808.241,870.94-131.5 %ไม่ผ่าน1,754.68178.1789.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,069.101,681.00-57.2 %ไม่ผ่าน1,982.69210.7289.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,396.772,268.51-62.4 %ไม่ผ่าน1,288.23448.3965.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร803.771,801.49-124.1 %ไม่ผ่าน1,477.14186.3487.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,353.252,617.50-93.4 %ไม่ผ่าน2,270.25721.2568.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี934.443,588.99-284.1 %ไม่ผ่าน1,711.80210.3087.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์964.831,723.00-78.6 %ไม่ผ่าน2,430.53216.1891.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่858.992,332.00-171.5 %ไม่ผ่าน1,762.82168.6790.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,176.742,581.60-119.4 %ไม่ผ่าน613.75265.4756.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม794.501,173.50-47.7 %ไม่ผ่าน1,586.20272.2782.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร681.795,507.00-707.7 %ไม่ผ่าน1,435.25290.1479.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,118.891,719.25-53.7 %ไม่ผ่าน2,431.14436.3182.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร761.23565.5025.7 %ผ่าน1,410.72293.9079.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา966.902,758.60-185.3 %ไม่ผ่าน1,466.70193.8086.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,459.181,782.00-22.1 %ไม่ผ่าน2,101.94473.6277.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,200.132,684.20-123.7 %ไม่ผ่าน1,262.44349.8472.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,354.473,063.20-126.2 %ไม่ผ่าน1,308.81415.8468.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี967.951,961.00-102.6 %ไม่ผ่าน1,697.75235.6086.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,159.202,065.60-78.2 %ไม่ผ่าน1,715.83498.8770.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง757.141,737.00-129.4 %ไม่ผ่าน2,415.27366.5784.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,270.742,181.03-71.6 %ไม่ผ่าน1,492.29403.6573.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย739.671,359.50-83.8 %ไม่ผ่าน2,316.53267.3988.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ753.552,023.00-168.5 %ไม่ผ่าน2,030.85265.5086.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร722.651,630.00-125.6 %ไม่ผ่าน2,116.81266.8587.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,420.093,873.00-172.7 %ไม่ผ่าน1,895.77308.8183.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,657.433,408.60-105.7 %ไม่ผ่าน1,107.76174.2984.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,479.963,062.00-106.9 %ไม่ผ่าน830.27206.2675.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม900.992,581.20-186.5 %ไม่ผ่าน469.03298.6636.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร4,035.912,981.0026.1 %ผ่าน710.38142.5479.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,117.016.9299.4 %ผ่าน1,842.25399.9078.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี957.551,481.00-54.7 %ไม่ผ่าน1,308.99247.0081.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี647.331,764.30-172.6 %ไม่ผ่าน637.4453.9991.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย918.211,370.00-49.2 %ไม่ผ่าน1,759.58382.9478.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,063.9113.1098.8 %ผ่าน1,607.61557.4065.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,156.151,757.11-52.0 %ไม่ผ่าน2,466.39488.4680.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,128.78690.5038.8 %ผ่าน1,958.98281.5685.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย952.252,240.00-135.2 %ไม่ผ่าน1,206.68313.5074.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู625.072,236.00-257.7 %ไม่ผ่าน1,352.93327.8575.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,058.701,558.97-47.3 %ไม่ผ่าน818.30242.1070.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ796.401,080.60-35.7 %ไม่ผ่าน1,231.79256.8879.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,587.223,826.50-141.1 %ไม่ผ่าน2,351.70307.8386.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,027.322,566.50-149.8 %ไม่ผ่าน1,988.21363.9281.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี693.691,641.30-136.6 %ไม่ผ่าน1,862.84280.9184.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,114.04379.2066.0 %ผ่าน2,711.67335.8787.6 %ผ่าน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,225.854,203.53-88.9 %ไม่ผ่าน2,071.32400.5080.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,857.914,865.40-161.9 %ไม่ผ่าน2,726.68562.2779.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,137.1513,222.50-85.3 %ไม่ผ่าน1,460.54970.2833.6 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี1,793.335,390.00-200.6 %ไม่ผ่าน1,862.87374.0579.9 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,338.644,937.78-111.1 %ไม่ผ่าน2,461.03315.0287.2 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,496.632,709.0022.5 %ผ่าน2,490.13145.1894.2 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,513.183,337.00-120.5 %ไม่ผ่าน1,228.97283.3176.9 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด3,968.577,242.00-82.5 %ไม่ผ่าน725.72373.2448.6 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,985.017,388.00-147.5 %ไม่ผ่าน1,217.52454.7862.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,084.054,308.35-5.5 %ไม่ผ่าน1,510.56405.2073.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่2,659.108,265.81-210.8 %ไม่ผ่าน3,181.61407.9887.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,066.3813,396.00-164.4 %ไม่ผ่าน1,935.69737.0861.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,006.488,763.002.7 %ไม่ผ่าน827.89561.6432.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา2,646.954,167.00-57.4 %ไม่ผ่าน3,119.95393.0687.4 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,716.338,742.56-30.2 %ไม่ผ่าน2,292.18299.2686.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย3,697.376,735.55-82.2 %ไม่ผ่าน1,287.96625.5051.4 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,097.375,279.00-70.4 %ไม่ผ่าน1,524.59438.5071.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง6,359.6510,667.24-67.7 %ไม่ผ่าน2,429.89294.5087.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,573.327,767.00-18.2 %ไม่ผ่าน987.63138.4586.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์6,108.267,457.84-22.1 %ไม่ผ่าน3,312.69759.6777.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา9,507.2011,909.89-25.3 %ไม่ผ่าน2,101.30251.6588.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี5,440.379,193.87-69.0 %ไม่ผ่าน1,078.05737.0931.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,183.8121,507.00-92.3 %ไม่ผ่าน1,114.86477.8757.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,243.687,209.0022.0 %ผ่าน1,708.17370.5078.3 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี8,312.9210,335.11-24.3 %ไม่ผ่าน2,558.49607.3976.3 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต10,256.2525,559.63-149.2 %ไม่ผ่าน1,436.39721.0949.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด10,739.4612,614.00-17.5 %ไม่ผ่าน977.05260.0373.4 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท10,853.0227,038.00-149.1 %ไม่ผ่าน981.83390.0960.3 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช6,528.8311,898.76-82.2 %ไม่ผ่าน1,291.63843.9234.7 %ผ่าน
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,527.1910,149.02-564.6 %ไม่ผ่าน583.51625.04-7.1 %ไม่ผ่าน
รวม 338,670 514,808 -52.01 % ไม่ผ่าน 189,291 39,413 79.18 % ผ่าน