สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ94,613.9736,000.0062.0 %ผ่าน5,160.82357.4293.1 %ผ่าน
รวม 94,614 36,000 61.95 % ผ่าน 5,161 357 93.07 % ผ่าน