สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์111,490.6173,536.0034.0 %ผ่าน6,151.97931.9484.9 %ผ่าน
รวม 111,491 73,536 34.04 % ผ่าน 6,152 932 84.85 % ผ่าน