สรุปผลประเมิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม134,133.2087,904.0034.5 %ผ่าน7,336.981,999.7172.7 %ผ่าน
รวม 134,133 87,904 34.47 % ผ่าน 7,337 2,000 72.74 % ผ่าน