สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า117,615.3526,585.4477.4 %ผ่าน5,085.78189.6396.3 %ผ่าน
รวม 117,615 26,585 77.40 % ผ่าน 5,086 190 96.27 % ผ่าน