สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ89,191.5367,200.0024.7 %ผ่าน5,923.72808.5886.4 %ผ่าน
รวม 89,192 67,200 24.66 % ผ่าน 5,924 809 86.35 % ผ่าน