สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางราง เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางราง115,935.2729,701.0074.4 %ผ่าน4,860.6692.9798.1 %ผ่าน
รวม 115,935 29,701 74.38 % ผ่าน 4,861 93 98.09 % ผ่าน