สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี668,031.13382,504.0042.7 %ผ่าน9,478.78510.0494.6 %ผ่าน
รวม 668,031 382,504 42.74 % ผ่าน 9,479 510 94.62 % ผ่าน