สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจ้าท่า191,691.6998,000.0048.9 %ผ่าน3,420.87307.9491.0 %ผ่าน
รวม 191,692 98,000 48.88 % ผ่าน 3,421 308 91.00 % ผ่าน