สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางบก 537,614.00515,643.004.1 %ไม่ผ่าน4,930.865,524.68-12.0 %ไม่ผ่าน
รวม 537,614 515,643 4.09 % ไม่ผ่าน 4,931 5,525 -12.04 % ไม่ผ่าน