สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวง552,875.38479,645.0013.2 %ไม่ผ่าน9,096.796,370.7030.0 %ผ่าน
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)16,991.1116,952.000.2 %ไม่ผ่าน2,056.162,079.55-1.1 %ไม่ผ่าน
รวม 569,867 496,597 12.86 % ไม่ผ่าน 11,153 8,450 24.23 % ผ่าน