สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวงชนบท243,432.91220,536.009.4 %ไม่ผ่าน4,077.002,329.4942.9 %ผ่าน
รวม 243,433 220,536 9.41 % ไม่ผ่าน 4,077 2,329 42.86 % ผ่าน