สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประชาสัมพันธ์235,134.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,070.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย307,042.94276,000.0010.1 %ไม่ผ่าน1,652.91407.8275.3 %ผ่าน
สำนักข่าว14,130.8850,000.00-253.8 %ไม่ผ่าน3,274.4497,456.38-2,876.3 %ไม่ผ่าน
รวม 321,174 326,000 0.00 % รายงานไม่ครบ 4,927 97,864 0.00 % รายงานไม่ครบ