สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค74,384.0820,460.0072.5 %ผ่าน1,391.83564.5159.4 %ผ่าน
รวม 74,384 20,460 72.49 % ผ่าน 1,392 565 59.44 % ผ่าน