สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมมลพิษ170,796.39183,719.59-7.6 %ไม่ผ่าน2,650.152,362.3610.9 %ไม่ผ่าน
รวม 170,796 183,720 -7.57 % ไม่ผ่าน 2,650 2,362 10.86 % ไม่ผ่าน