สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป่าไม้ 304,209.47219,279.0027.9 %ผ่าน5,501.594,163.2824.3 %ผ่าน
รวม 304,209 219,279 27.92 % ผ่าน 5,502 4,163 24.33 % ผ่าน