สรุปผลประเมิน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม113,478.7988,427.5522.1 %ผ่าน1,717.651,703.160.8 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี74,661.4345,043.2139.7 %ผ่าน2,191.21760.6465.3 %ผ่าน
รวม 188,140 133,471 29.06 % ผ่าน 3,909 2,464 36.97 % ผ่าน