สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรธรณี เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรธรณี 115,534.6872,132.0037.6 %ผ่าน2,038.97153.6592.5 %ผ่าน
รวม 115,535 72,132 37.57 % ผ่าน 2,039 154 92.46 % ผ่าน