สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 105,066.0530,000.0071.4 %ผ่าน1,780.561,148.1735.5 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)121,030.7962,100.0048.7 %ผ่าน1,346.84543.3759.7 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร61,686.504,984.0091.9 %ผ่าน508.59505.590.6 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน8,573.825,460.0036.3 %ผ่าน508.6394.7181.4 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา9,305.004,747.3949.0 %ผ่าน484.71429.4011.4 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง11,744.238,286.0029.4 %ผ่าน1,494.73807.5046.0 %ผ่าน
รวม 317,406 115,577 63.59 % ผ่าน 6,124 3,529 42.38 % ผ่าน