สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม91,107.9570,765.9022.3 %ผ่าน1,540.13936.4139.2 %ผ่าน
รวม 91,108 70,766 22.33 % ผ่าน 1,540 936 39.20 % ผ่าน