สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตุนิยมวิทยา 184,693.94299,797.00-62.3 %ไม่ผ่าน1,517.66339.0077.7 %ผ่าน
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,846.881,180.0036.1 %ผ่าน49.0828.6141.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,751.89951.0045.7 %ผ่าน82.930.9098.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,332.62232.0082.6 %ผ่าน89.562.8596.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,636.87564.0078.6 %ผ่าน61.612.8595.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,460.10670.0054.1 %ผ่าน57.7753.517.4 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,817.75699.0061.5 %ผ่าน49.731.0098.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,850.16587.0068.3 %ผ่าน28.651.0096.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,674.751.0099.9 %ผ่าน31.1816.4947.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,275.391,009.0020.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท3,222.433,055.605.2 %ไม่ผ่าน52.880.9598.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,229.27705.0078.2 %ผ่าน63.7242.8532.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม2,055.81962.0053.2 %ผ่าน50.0928.7642.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,238.601,076.0051.9 %ผ่าน67.9736.4246.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,934.27694.0064.1 %ผ่าน34.6351.24-48.0 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,827.53789.0056.8 %ผ่าน38.4527.5528.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,367.99592.0056.7 %ผ่าน47.2041.9111.2 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,226.00382.0068.8 %ผ่าน38.9240.56-4.2 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,794.401,878.00-4.7 %ไม่ผ่าน53.79951.90-1,669.7 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,592.421.0099.9 %ผ่าน64.8430.5152.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,541.101,111.0056.3 %ผ่าน50.4920.0060.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,624.861,696.00-4.4 %ไม่ผ่าน48.741.0097.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,156.83928.0057.0 %ผ่าน55.7628.7748.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,804.36787.0056.4 %ผ่าน69.2868.271.5 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,343.88502.0062.6 %ผ่าน49.370.9598.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,770.201,120.0036.7 %ผ่าน49.5290.50-82.8 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,158.051,127.002.7 %ไม่ผ่าน54.3032.5140.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,789.72140.0092.2 %ผ่าน46.140.9597.9 %ผ่าน
รวม 235,018 323,236 -37.54 % ไม่ผ่าน 2,904 1,942 33.14 % ผ่าน