สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน65,079.1639,055.0740.0 %ผ่าน1,146.91302.4873.6 %ผ่าน
รวม 65,079 39,055 39.99 % ผ่าน 1,147 302 73.63 % ผ่าน