สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ67,235.4333,569.0050.1 %ผ่าน1,250.27200.4584.0 %ผ่าน
รวม 67,235 33,569 50.07 % ผ่าน 1,250 200 83.97 % ผ่าน