สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธุรกิจพลังงาน71,271.4428,919.0059.4 %ผ่าน1,315.43180.3886.3 %ผ่าน
รวม 71,271 28,919 59.42 % ผ่าน 1,315 180 86.29 % ผ่าน