สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน66,490.0450,000.0024.8 %ผ่าน1,086.24251.7776.8 %ผ่าน
รวม 66,490 50,000 24.80 % ผ่าน 1,086 252 76.82 % ผ่าน