สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์95,928.3599,181.79-3.4 %ไม่ผ่าน1,191.85834.8230.0 %ผ่าน
รวม 95,928 99,182 -3.39 % ไม่ผ่าน 1,192 835 29.96 % ผ่าน