สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าต่างประเทศ172,142.63131,415.6323.7 %ผ่าน2,470.39669.8772.9 %ผ่าน
รวม 172,143 131,416 23.66 % ผ่าน 2,470 670 72.88 % ผ่าน