สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าภายใน146,282.02140,367.234.0 %ไม่ผ่าน2,432.194,446.64-82.8 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,251.565,064.0050.6 %ผ่าน1,639.06125.1892.4 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,920.515,291.3240.7 %ผ่าน310.28325.95-5.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,218.463,448.67-55.5 %ไม่ผ่าน604.68243.0559.8 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)5,757.245,835.00-1.4 %ไม่ผ่าน836.80159.2681.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,515.77558.0077.8 %ผ่าน445.03207.6253.3 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี1,611.841,804.50-12.0 %ไม่ผ่าน319.9857.3782.1 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี1,417.68596.0058.0 %ผ่าน286.6154.0281.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม1,749.591,056.0039.6 %ผ่าน223.3893.2958.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี1,578.641,264.0019.9 %ไม่ผ่าน396.2028.6992.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-5 ชัยนาท1,318.16914.0030.7 %ผ่าน228.22112.9050.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี1,356.89616.0054.6 %ผ่าน405.81122.6069.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร1,423.481,024.0028.1 %ผ่าน674.55686.70-1.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง1,138.05670.0041.1 %ผ่าน419.05258.2338.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์1,436.551,284.6010.6 %ไม่ผ่าน445.24223.2549.9 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 1,383.50646.0053.3 %ผ่าน368.12167.8754.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร1,414.30785.0044.5 %ผ่าน452.45186.3658.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี1,578.55600.6062.0 %ผ่าน480.86556.84-15.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร1,386.52508.0063.4 %ผ่าน464.84174.8062.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี1,316.87765.0041.9 %ผ่าน449.3656.7587.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์1,551.561,404.909.5 %ไม่ผ่าน555.72374.6632.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,064.383,340.69-9.0 %ไม่ผ่าน633.18166.2573.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด1,504.921,387.507.8 %ไม่ผ่าน397.92395.200.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย1,370.221,634.00-19.3 %ไม่ผ่าน462.95103.4777.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร1,275.70599.7053.0 %ผ่าน330.510.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต1,397.83909.0035.0 %ผ่าน275.980.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา1,488.79756.0049.2 %ผ่าน430.0473.1583.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่1,382.49824.0040.4 %ผ่าน360.6270.3080.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี1,565.991,231.8021.3 %ผ่าน334.6952.0084.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี1,394.41555.9060.1 %ผ่าน398.01178.6055.1 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่1,151.57535.0053.5 %ผ่าน493.651.7099.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,377.541,479.5037.8 %ผ่าน234.92323.85-37.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา1,381.91852.0038.3 %ผ่าน368.4756.0584.8 %ผ่าน
รวม 216,963 188,608 13.07 % ไม่ผ่าน 17,159 10,084 41.23 % ผ่าน