สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 76,185.3788,609.79-16.3 %ไม่ผ่าน1,448.01465.3367.9 %ผ่าน
รวม 76,185 88,610 -16.31 % ไม่ผ่าน 1,448 465 67.86 % ผ่าน