สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า209,599.67164,390.8821.6 %ผ่าน2,243.441,045.0853.4 %ผ่าน
รวม 209,600 164,391 21.57 % ผ่าน 2,243 1,045 53.42 % ผ่าน