สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ107,423.7295,767.0010.9 %ไม่ผ่าน1,870.44921.8550.7 %ผ่าน
รวม 107,424 95,767 10.85 % ไม่ผ่าน 1,870 922 50.71 % ผ่าน