สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการพัฒนาชุมชน 180,769.17140,757.3122.1 %ผ่าน2,454.661,773.7027.7 %ผ่าน
รวม 180,769 140,757 22.13 % ผ่าน 2,455 1,774 27.74 % ผ่าน