สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 230,220.63135,403.0041.2 %ผ่าน2,899.571,642.9043.3 %ผ่าน
รวม 230,221 135,403 41.19 % ผ่าน 2,900 1,643 43.34 % ผ่าน