สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมหม่อนไหม61,813.2845,228.0026.8 %ผ่าน1,158.14330.4671.5 %ผ่าน
รวม 61,813 45,228 26.83 % ผ่าน 1,158 330 71.47 % ผ่าน