สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1,205,107.60358,587.1970.2 %ผ่าน23,706.79790.1396.7 %ผ่าน
รวม 1,205,108 358,587 70.24 % ผ่าน 23,707 790 96.67 % ผ่าน