สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุมประพฤติ 326,091.8823,391.2392.8 %ผ่าน2,225.47906.1359.3 %ผ่าน
รวม 326,092 23,391 92.83 % ผ่าน 2,225 906 59.28 % ผ่าน