สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 76,175.3528,702.8062.3 %ผ่าน1,432.28352.3475.4 %ผ่าน
รวม 76,175 28,703 62.32 % ผ่าน 1,432 352 75.40 % ผ่าน