สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบังคับคดี 252,619.73175,000.0030.7 %ผ่าน3,897.242,721.6730.2 %ผ่าน
รวม 252,620 175,000 30.73 % ผ่าน 3,897 2,722 30.16 % ผ่าน