สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน62,500.4928,809.9053.9 %ผ่าน886.26417.0552.9 %ผ่าน
สพ.กรุงเทพ ฯ52,097.5425,887.0050.3 %ผ่าน995.35799.5319.7 %ไม่ผ่าน
รวม 114,598 54,697 52.27 % ผ่าน 1,882 1,217 35.34 % ผ่าน