สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 302,153.25197,000.0034.8 %ผ่าน3,818.594,240.44-11.0 %ไม่ผ่าน
รวม 302,153 197,000 34.80 % ผ่าน 3,819 4,240 -11.05 % ไม่ผ่าน