สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 55,570.6929,706.2646.5 %ผ่าน951.42183.3380.7 %ผ่าน
รวม 55,571 29,706 46.54 % ผ่าน 951 183 80.73 % ผ่าน