สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 185,071.63111,751.7839.6 %ผ่าน1,616.532,200.79-36.1 %ไม่ผ่าน
รวม 185,072 111,752 39.62 % ผ่าน 1,617 2,201 -36.14 % ไม่ผ่าน