สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 153,484.8099,380.0035.3 %ผ่าน2,731.044,464.54-63.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)ไม่ครบ1,246.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ9.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)12,896.1146,000.00-256.7 %ไม่ผ่าน2,364.63951.5559.8 %ผ่าน
รวม 166,381 145,380 0.00 % รายงานไม่ครบ 5,096 5,416 0.00 % รายงานไม่ครบ