สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน336,297.44170,732.0049.2 %ผ่าน1,897.41305.9983.9 %ผ่าน
รวม 336,297 170,732 49.23 % ผ่าน 1,897 306 83.87 % ผ่าน